Andre arkiv med Steinkjerbilder

Steinkjerleksikonet – Steinkjers eget oppslagverk med informasjon mange bilder

Eggevandring: Kunnskapsdatabase om Steinkjer og Egge med mange bilder.

Nasjonalbibliotektes samling med bilder fra Steinkjer

Digitaltmuseums samling med bilder fra Steinkjer.

Riksantikvarens samling med bilder fra Steinkjer.

Bernt Theodor Aas sine tegninger fra en tur til Steinkjer i 1849.

NTNU – Gunnerus sitt bildearkiv med mange bilder fra Steinkjer

Arkivverkets samling med bilder fra Steinkjer

Krigsbilder.nets samling med tyskernes krigsbilder fra Steinkjer