Steinkjerarkivet er et pilotprosjekt som er under utvikling av Steinkjer Museumslag. Museumslaget består av Kvam historielag, Beitstaden historielag, Egge historielag, Foreningen Gamle Steinkjer, Forr historielag, Ogndal historielag og Sparbu historielag.

Steinkjerarkivet har som formål å samle alle de digitale arkivene til de syv historielagene til en søkbar database som er tilgjengelig for alle som vil søke i gamle bilder fra Steinkjer kommune.

Piloten ble startet 01. novemer 2019, og skal etter planen videreutvikles til en fungerende plattform i løpet av andre halvdel av 2020. Bildene i søket har en begrenset størrelse (max 1200 x 1200 pixels), men større bilder med bedre oppløsning kan skaffes ved forespørsel.

Send e-post til Steinkjerarkivet: