OM STEINKJERARKIVET

Steinkjerarkivet er et pilotprosjekt som er under utvikling av Steinkjer Museumslag. Museumslaget består av Kvam historielag, Beitstaden historielag, Egge historielag, Foreningen Gamle Steinkjer, Forr historielag, Ogndal historielag og Sparbu historielag.

Steinkjerarkivet har som formål å digitalisere bildearkivene til de syv historielagene slik at de blir offentlig tilgjengelig i en søkbar database for alle som vil se gamle bilder fra Steinkjer og omeng.

Piloten ble startet 1. novemer 2019, og skal etter planen videreutvikles til en fungerende plattform. Bildene i søket har en begrenset størrelse (max 1200 x 1200 pixels), men større bilder med bedre oppløsning finnes i arkivet, kan skaffes ved forespørsel.

Hvis du finner bilder du mener historielagene ikke har rettigheter til å legge ut offentlig vil vi svært gjerne at du kontakter oss.

Lete i flere arkiv? Her er andre digitale fotosamlinger med Steinkjerbilder utenom Steinkjerarkivet.

Send e-post til Steinkjerarkivet: