Viktig for tyskerne

Skrevet av Per Myhre

Under tyskernes herjinger i Nord-Trøndelag var det svært viktig for dem å opprettholde jernbanens infrastruktur. Det var derfor ingen tilfeldighet at stasjonsbygningen, lokstallen, jernbanebrua og sporet gjennom Steinkjer ble forskånet under tyskernes bombing av byen.

Det var flere årsaker til at jernbanen var viktig for tyskerne. De visste selvfølgelig at troppeforflytninger langs trønderske grusveger i vårløysinga kunne være svært problematisk, og de ønsket også å benytte jernbanen i den videre fremrykking nordover.

Togledelsen i Trøndelag hadde dermed en utfordrende situasjon fra den 9. april og frem til oberst Getz overga seg den 4. mai. Fra den 17. april ble det opprettet et eget jernbanedistrikt for det ikke besatte området. Dette ble ledet fra Grong og var underlagt 5. Brigade. En lang rekke militærtransporter ble utført for norske og allierte styrker fra Namsos til Steinkjer og Verdal, i alt 4.000 mann og deres utstyr ble forflyttet på skinnegangen.

Etter heftige kamper kunne tyskerne 21. april rykke over Verdalselva og innta Verdal stasjon. Her ble tre tjenestemenn i NSB tatt til fange og ført til Trondheim.

Samme dag landsatte tyskerne en styrke i Inderøy, og etter kamper blant annet mot engelske tropper ved Vist inntok de Steinkjer om kvelden den 22. april. Det fortelles at stasjonsmester Five og hans personale var noen av de siste som forlot Steinkjer kl. 20.00 denne kvelden.

Viktig: Jernbanens installasjoner ble spart av tyskerne under terrorbombingen av Steinkjer, som her jernbanebrua over Steinkjerelva.
DØDSFERDEN: Fredag 3. mai kolliderte to tog som transporterte norske tropper ved Tangen i Stod. Åtte soldater omkom, nærmere 40 ble skadet. (Ulykken er blant annet omtalt i Anders S. Asprems bok «Felttoget gjennom Stod i 1940). Det er reist et krigsminnemerke på stedet.
Effektivt: Tyskerne var storforbrukere av jernbanen til forflytting av transporter og materiell. Dette bildet er fra Steinkjer stasjon.